Використання відеопрезентації в системі онлайн школи

Постійний розвиток суспільства вимагає нові підходи для здійснення освітньої діяльності. Дитина сьогодення мислить по-іншому, надає перевагу віртуальному світу, у якому знаходить однодумців та цікаву інформацію. Інтернет – це домінуюча мережева система, яка здійснює величезний вплив на формування особистості. Завдання вчителя – створити такі умови, які б сприяли використанню технічних пристроїв для інтелектуального розвитку учнів. Саме тут переваги має онлайнова школа, адже це не нудні уроки пояснення чи лекції, це цікавий світ занять, у якому знання школярі здобувають у гаджетах.

Сучасне покоління дітей називають «цифровим», оскільки технології – це невід’ємна складова їхнього життя. Уважають, що такі діти сприймають матеріал кліпово, тобто потрібно постійно змінювати картинки для повноцінного розуміння ними матеріалу. Саме таке рішення бачимо у використанні відеопрезентацій, де змінюються зображення, підсилені голосовим супроводом. Переглядаючи такий урок, дитина потрапляє в онлайн-середовище, яке є фактичним інструментом, що допомагає пізнавати світ.

Джулі Коатс у книзі «Покоління і стилі навчання» зазначає, що навчання має бути динамічним, адже сучасні учні прагнуть отримати інформацію швидко. Такий процес можливий тільки тоді, коли матеріал у відеопрезентації логічно структурований та яскраво візуалізований. Крім того, зважаючи на те, що представники цифрового покоління прагнуть бути самостійними, обраний спосіб пояснення теми є дуже доречним, адже дитина працює, не потребуючи сторонньої допомоги.

Переваги використання відеопрезентацій в системі роботи онлайнової школи ще й у тому, що створюється ефект присутності на звичайному уроці, де учень почуває себе розкуто, не боїться мислити вільно, усвідомлює результат власної навчальної діяльності, уникаючи при цьому перевантаження, так як у будь-який момент може зупинити перегляд та продовжити його пізніше. Це сприяє відповідно зміцненню здоров’я, тому що дитина робить перерву тоді, коли почувається втомленою, що абсолютно неможливе в звичайній школі.

Використання відеопрезентацій – це важливий інструмент в реалізації освітнього процесу в онлайновій школі, який допомагає раціонально використовувати час. Оскільки «цифрові» діти, на думку психологів, не можуть довго зосереджувати увагу, то, відповідно, перегляд навчального матеріалу не повинен бути тривалим, а тому зміст уроку добирається так, щоб стисло передати основні події, факти, проте водночас спонукати учнів зробити власні висновки та, можливо, знайти додаткову інформацію. Така організація навчання, гадаємо, сприяє ефективній роботі. Крім того, у відеопрезентаціях можна використовувати різноманітні ігри, ребуси, кросворди, вікторини, демонструвати за допомогою наочного матерілу досліди, виконувати практичні роботи тощо. Це, на нашу думку, тільки посилюватиме інтерес дитини до уроку, сприятиме розвитку вмінь та навичок. Наслідком вдало дібраного матеріалу є формування творчого підходу дитини до побаченого, почутого та самостійно досліджуваного.

Таким чином, використання відеопрезентацій у навчальному процесі є важливим на сучасному етапі, адже традиційна освіта, як бачимо, не спроможна задовольнити потреби дітей сьогодні, тому що стрімкий розвиток науки та техніки здійснює вплив на життя суспільства, а діти, зростаючи в таких умовах, легко адаптуються до змін та вимагають нових підходів у реалізації освітнього процесу. Саме такий принцип є домінуючим в дистанційній школі «Акцент», де відеопрезентації є ключовим інструментом для формування знань, умінь та навичок, про що докладніше можна дізнатися на сайті akcentschool.com

або зателефонувавши (098) 692 11 22 (093) 208 67 44 (050) 085 07 28

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>